torsdag 17. juni 2010

Litt om global oppheting

Kvifor vert det ikkje heitare i veret? I årevis har politikarar og dei "vise menn" snakka om global oppheting forårsaka av forureining.
Gradstokken min vise i skrivande stund 8 grader, og midtsummar er like hjå hjørnet.
Det verserar mang ei meining om global oppheting, men vi tek å stoggar her no og tek ein titt på belete vi har lagt ut i staden.
Dette er teke den 1 juni 2010. Skjeldent å sjå så mykje snø på Høgfjellet i denne delen tå året. Samme dato neste år vert det teke nytt bilde av samme staden, slik at me kan sjå eventuelle endringar i snømengda. Bilde vert då lagt ut på SP, og slik vil me helde fram år etter år så lengje SP eksisterar.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar